3. 7. 2021

Společnost PROCKERT & HYNEK má plně kvalifikované zaměstnance pro komplexní výstavbu průmyslových a obytných staveb. Za dobu naší třicetileté praxe jsme provedli v tomto odvětví již mnoho stavebních realizací.

3. 7. 2021

Jsme schopni provádět těžké zemní práce včetně rekultivace skládek. Naše špičkové technické vybavení byla použito v i v rámci oprav silničních a železničních staveb s nutností velkých zemních úprav.

3. 7. 2021

Provádíme realizaci: čistírny odpadních vod úpravny vod vodojemy skládky odpadů rekultivace opěrné zdi šachty jímky nádrže zakládání staveb  

19. 4. 2021

Díky naší moderní technice, odbornému týmu jsme způsobilí provádět realizace následujících typů inženýrských sítí: plynovody (WTL,VTL,STL,NTL) kanalizace vodovody teplovody kabelovody  

19. 4. 2021

Mimo vlastních stavebních a montážních prací, které jsou hlavní náplní, provádí společnost PROCKERT & HYNEK, a.s. v rámci odborné pomoci inženýrskou činnost, vypracování a projednání projektové dokumentace. Přestože hlavní činností je komplexní dodávka ucelených staveb, v rámci

19. 4. 2021

V oborech voda, kanalizace, topení a plyn provádíme mimo venkovních rozvodů (řady, domovní přípojky) i vnitřní domovní instalace. Nabízíme profesionální služby od drobných montážních úkonů až po zhotovení kompletních trubních rozvodů (voda, kanalizace, topení, plyn) včetně zařizovacích