• Domů
 • Výstavba plynovodů, produktovodů a plynárenských zařízení

Díky naší moderní technice, odbornému týmu jsme způsobilí provádět realizace následujících plynárenských staveb:

 • Výstavby a rekonstrukce místních sítí (NTL, STL)
 • Přeložky VTL plynovodů při výstavbě dálnic
 • Výstavba a rekonstrukce samostatných plynovodních přípojek a odběrných plynových zařízení
 • Dodání a montáže technologických zařízení

 

Výstavba plynovodů, produktovodů a plynárenských zařízení

 • Kanalizační sběrač Český Brod
  • cena 16.820.000,- Kč, termín realizace 04/96 - 04/97,zemní práce (výkopy pod hladinou spodní vody) 11.600 m3, kamenina DN 600 – 1.900 m, beton DN 800 – 65 m, DN 100 – 55 m, DN 1200 – 39 m, odlehčovací a spojné komor
 • Kojetice - tlaková kanalizace, 1. etapa
  • cena 20.250.000,- Kč, realizace 11/2011 - 12/2012
 • Modernizace a rekonstrukce NTL plynovodu ul. Patočkova, Junácká a okolí, Praha 6
  • cena 20.392.055,- Kč, realizace: 04/2007 - 11/2009
 • Odstraňování poruch na plynovodní sítí, Praha
  • cena 20.735.000,- Kč, realizace 01 - 12/2012
 • Stavební úpravy NTL/STL plynovodu v ulici Milady Horákové, Letenské náměstí, Ovenecká, Veletržní, Praha 7
  • cena 8.045.266,- Kč, realizace 05 - 08/2012
 • Výměna STL plynovodu ul. Jateční, Železničářů – Kladno
  • cena 6.465.000,- Kč, realizace 04 - 07/2012
 • Výměna VTL plynovodu- 2. etapa, Zbiroh
  • cena 3.691.921,- Kč, realizace 05 - 08/2012
 • Rekonstrukce DP ul. Horákové, Svobody, Slovenská – Kladno
  • cena 8.384.757,- Kč, realizace 06 - 09/2012
 • Stavební úpravy STL/NTL plynovodu a přípojek Nábřeží Kpt. Nálepky – Klatovy
  • cena 2.975.259,- Kč, realizace 07 - 09/2012