Naše Služby - PROCKERT & HYNEK, a.s.

Vysoce

kvalifikovaný tým

Kmenový stav zaměstnanců a počet mechanismů firmy PROCKERT & HYNEK, a.s. dovoluje sestavovat plně vybavené a kvalifikované kolektivy podle konkrétní zakázky a volit optimální postup stavební dodávky tak, aby práce byly poskytnuty v termínech dle požadavků objednatele a na vysoké profesionální úrovni.

Výstavba plynovodů, produktovodů a plynárenských zařízení

Výstavba vodovodů, kanalizací a ražených podzemních staveb

Zemní práce a pronájem stavebních strojů

Dlouhodobě spolupracujeme

s prestižními partnery

Společnost PROCKERT & HYNEK splňuje náročné požadavky, které jsou kladené na dodavatele staveb v exponovaných územích, jako je například výstavba inženýrských sítí na území hlavního města Prahy. O úrovni technického a personálního vybavení naší společnosti svědčí například fakt, že naše společnost zabezpečuje pro významné distributory plynu ČR, jako je GasNet s.r.o. a Pražská plynárenská a.s., nepřetržitou pohotovostní službu odstraňování havárií a úniků plynu.