O Společnosti - PROCKERT & HYNEK, a.s.

Identifikační

údaje

Název: PROCKERT & HYNEK, a.s.
Právní forma: akciová společnost
IČ: 25600559
DIČ: CZ25600559
Datum vzniku společnosti: 20.8.1997
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4880

Vedení společnosti:

Ing. Luděk Stehlík

předseda představenstva

Ing. Libor Hynek

ředitel T-P-E

Jan Kaplan

výrobní ředitel

Oprávnění

Společnost PROCKERT & HYNEK je držitelem několika oprávnění, které potvrzují její vysokou technologickou úroroveň.

Používáme moderní technické vybavení

Cílevědomou investiční politikou se akciové společnosti podařilo vytvořit solidní zázemí pro podnikání v rozhodujících předmětech činnosti. Používané technologie snesou přísná měřítka a jsou srovnatelné s vyspělou konkurencí v oboru. Společnost disponuje moderními zemními stroji, zařízením na provádění vysoce odborných činností při výstavbě jako jsou například monolitické konstrukce kruhových nádrží a mostů nebo montáž produktovodů včetně odpojování a propojování stávajících řadů (včetně přípojek) bez odstávky za plného provozu.

Rypadla

 MECALAC 14 MXT + Skalní fréza
 ERKAT ER 600-1+ Bourací kladivo HM 301
 MECALAC 10 MSX
 KOMATSU WB 97R-2
 Kráčející bagr KAISER X4M
 a další

Nakladače

Mustang 2076
UNC 750
Nákladní automobily

LIAZ 261.251 třístranný sklápěč
Mitsubishi Fuso kontejner
Isuzu Sumo kontejner
AVIA D75 kontejner
AVIA D120 kontejner
a další

Montážní automobily

MAN 4x4
VW LT 46
VW Transportér 4x4
AVIE skříňová
AVIE-Furgon
FORD Tranzit
a další

Pažící technika

KRINGS VERBAU - systém ocelového pažení výkopů, kompaktní systém ocelových pažících boxů

Ostatní zařízení a drobná mechanizace

Plně automatické svářečky
SONEK - k provádění jiskrových zkoušek
Souprava pro navrtávání přípojek za provozu
Vibrační pěchy
Hydraulické pily a řezáky
a opravdu spoustu dalšího

Systémy řízení

Certifikovanými systémy řízení garantuje společnost PROCKERT & HYNEK, a.s. zákazníkům úroveň svých činností. Získáním certifikátu a pravidelnými ročními audity nezávislou autorizovanou osobou dokládáme zákazníkům vysokou technickou, enviromentální i bezpečnostní úroveň.

Historie společnosti

bulldozer-2594001_1920

Stavební firma nevznikla na základě žádného privatizačního projektu státní či jiné organizace. Jedná se o nový subjekt, který v době vzniku neměl žádné základní prostředky a rovněž žádné zaměstnance, výchozím stavem byl pouze podnikatelský záměr dvou společníků resp. zakladatelů akciové společnosti. Cílem bylo a je vybudovat moderní stavební firmu schopnou dynamického růstu a neustálého vývoje. Působnost společnosti je po celém území republiky. Mimo vlastních stavebních a montážních prací, které jsou hlavní náplní, provádí společnost PROCKERT & HYNEK, a.s. v rámci odborné pomoci inženýrskou činnost, vypracování a projednání projektové dokumentace. 

 

Historie společnosti se datuje již od 7.1.1992, kdy byla založena uzavřením společenské smlouvy mezi společníky pány Ing. Petrem Prockertem ze strany jedné a Ing. Liborem Hynkem ze strany druhé společnost PROCKERT & HYNEK stavební, s r.o. Do obchodního rejstříku byla tato společnost zapsána dne 10. 2. 1992. Na základě podnikatelského plánu společníků byla zakladatelskou smlouvou ze dne 21. 5. 1997 založena akciová společnost PROCKERT & HYNEK, a.s.. Do obchodního rejstříku byla akciová společnost zapsána dne 20. 8. 1997. Akciová společnost je přímým vlastníkem 100 % podílu společnosti PROCKERT & HYNEK stavební, s.r.o.. V souladu se strategickými plány rozvoje přešel celý pracovní tým včetně technického vybavení do nové společnosti. Tím získala společnost PROCKERT & HYNEK, a.s. nejen silné technické zázemí, ale především široký rozsah znalostí a praktických zkušeností. To umožnilo zachovat zpětnou kontinuitu s dceřinou společností PROCKERT & HYNEK stavební, s.r.o. a současně již nadále vykonávat veškeré nosné podnikatelské aktivity jen společností PROCKERT & HYNEK, a.s.. Původní společnost PROCKERT & HYNEK stavební, s.r.o. zajišťuje pouze technické zázemí mateřské společnosti a do smluvních vztahů se třetími osobami nevstupuje. Akciová společnost PROCKERT & HYNEK svým klientům poskytuje komplexní servis při dodávkách staveb, zejména staveb vodohospodářských, dopravních a inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody) včetně souvisejících technologických celků a pozemních staveb.

Společnost má ke své činnosti všechna potřebná oprávnění včetně Oprávnění k montáži, opravám a revizím vyhrazených plynových vydané Institutem technické inspekce a Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem (dle zákona ČNR 61/l988 Sb.), které jí udělil OBÚ Kladno. Odpovědný zástupce společnosti je autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb.

Akciová společnost PROCKERT & HYNEK je členem prestižních profesních sdružení: Český plynárenský svaz a Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů. Společnost PROCKERT & HYNEK, a.s. se v roce 2010 umístila v první desítce nejúspěšnějších českých středních a malých stavebních firem v soutěži MID-TOP-STAV.

Dalším významným milníkem v historii společnosti se stal rok 2020, kdy její vlastnictví přešlo na společnost Metrostav a.s a PROCKERT & HYNEK se stal členem koncernu Skupina Metrostav