O Společnosti - PROCKERT & HYNEK, a.s.

Vedení společnosti

Ing. Luděk Stehlík

předseda představenstva

Ing. Libor Hynek

ředitel T-P-E

Petr Novotný

výrobní ředitel

Oprávnění

Společnost PROCKERT & HYNEK je držitelem několika oprávnění, které potvrzují její vysokou technologickou úroveň.

Používáme moderní technické vybavení

Naše společnost disponuje moderními zemními stroji, nákladními a montážními automobily, pažící technikou a velkým množstvím kvalitního technického vybavení pro montáž plynovodů a produktovodů, včetně odpojování a propojování stávajících řadů a přípojek odstávkovými a i bezodstávkovými metodami.

Rypadla

Nakladače

Nákladní automobily

Montážní automobily

Pažící technika

Ostatní zařízení a drobná mechanizace

Systémy řízení

Certifikovanými systémy řízení garantuje společnost PROCKERT & HYNEK, a.s. zákazníkům úroveň svých činností. Získáním certifikátu a pravidelnými ročními audity nezávislou autorizovanou osobou dokládáme zákazníkům vysokou technickou, enviromentální i bezpečnostní úroveň.

Historie společnosti

Stavební firma nevznikla na základě žádného privatizačního projektu státní či jiné organizace. Jedná se o nový subjekt, který v době vzniku neměl žádné základní prostředky a rovněž žádné zaměstnance, výchozím stavem byl pouze podnikatelský záměr dvou společníků resp. zakladatelů akciové společnosti. Cílem bylo a je vybudovat moderní stavební firmu schopnou dynamického růstu a neustálého vývoje. Působnost společnosti je po celém území republiky. Mimo vlastních stavebních a montážních prací, které jsou hlavní náplní, provádí společnost PROCKERT & HYNEK, a.s. v rámci odborné pomoci inženýrskou činnost, vypracování a projednání projektové dokumentace. 

Historie se datuje již od 7.1.1992, kdy byla založena uzavřením společenské smlouvy mezi společníky Ing. Petrem Prockertem a Ing. Liborem Hynkem společnost PROCKERT & HYNEK stavební, s r.o. Do obchodního rejstříku byla tato společnost zapsána dne 10. 2. 1992. Na základě podnikatelského plánu společníků byla zakladatelskou smlouvou ze dne 21. 5. 1997 založena akciová společnost PROCKERT & HYNEK, a.s.. Do obchodního rejstříku byla akciová společnost zapsána dne 20. 8. 1997. Akciová společnost je přímým vlastníkem 100 % podílu společnosti PROCKERT & HYNEK stavební, s.r.o.. V souladu se strategickými plány rozvoje přešel celý pracovní tým včetně technického vybavení do nové společnosti. Tím získala společnost PROCKERT & HYNEK, a.s. nejen silné technické zázemí, ale především široký rozsah znalostí a praktických zkušeností. To umožnilo zachovat zpětnou kontinuitu s dceřinou společností PROCKERT & HYNEK stavební, s.r.o. a současně již nadále vykonávat veškeré nosné podnikatelské aktivity jen společností PROCKERT & HYNEK, a.s.. Původní společnost PROCKERT & HYNEK stavební, s.r.o. zajišťuje pouze technické zázemí mateřské společnosti a do smluvních vztahů se třetími osobami nevstupuje. Akciová společnost PROCKERT & HYNEK svým klientům poskytuje komplexní servis při dodávkách staveb, zejména staveb inženýrských sítí (plynovody, vodovody, kanalizace) včetně souvisejících technologických celků a pozemních staveb.

Společnost má ke své činnosti všechna potřebná oprávnění včetně oprávnění k montáži, opravám a revizím vyhrazených plynových vydané Institutem technické inspekce a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem (dle zákona ČNR 61/l988 Sb.), které jí udělil OBÚ Kladno. Odpovědný zástupce společnosti je autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb.

Zatím posledním významným milníkem v historii společnosti se stal rok 2020, kdy její vlastnictví přešlo na společnost Metrostav a.s a PROCKERT & HYNEK se stal členem koncernu Skupina Metrostav.