• Domů
 • Realizace Vodohospodářských a inženýrských staveb, železobetonové konstrukce

Provádíme realizaci:

 • čistírny odpadních vod
 • úpravny vod
 • vodojemy
 • skládky odpadů
 • rekultivace
 • opěrné zdi
 • šachty
 • jímky
 • nádrže
 • zakládání staveb

 

Realizace Vodohospodářských a inženýrských staveb, železobetonové konstrukce

 • Intenzifikační opatření v ÚČOV Praha
  • SO - 4. Kogenerační jednotka ÚČOV Praha, SO - Chlorace vratného kalu, SO - Denitrifikační opatření v regenerační nádrži – stavební část, SO - Sila pro vyhnilý kal, dezodorizace skládky – stavební část, SO - Měření CHSK – stavební část, strojně technologická část, elektrotechnická část a SŘTP . Termín realizace 06/2000 – 12/2001. Finanční objem cca. 8,9 mil. Kč
 • Rekonstrukce ČOV Roztoky
  • cena 9.000.000,- Kč, doba realizace 12 měsíců
 • Vodojem 2x400 m3 města Hostivice
  • cena 4.500.000,- Kč, doba realizace 7 měsíců
 • Kalové hospodářství ČOV Hostivice
  • cena 2.900.000,- Kč